Een dwarse streek

nog staan de instrumenten
wat donker afgesteld
want somberheid was troef

maar uit de bak
trekken toch al snel
hoge tonen aan een speelse bel

een dwarse streek
over slaperige snaren brengt
het pril geluid niet tot bedaren

zij lijken nog ontstemd
maar als de zon gaat schijnen
zullen dissonanten zo verdwijnen

dan gaat het lentelied echt bruisen
laten violen koude beekjes warm ruisen
schalt een trompet de restjes winter weg