Een dodelijk samenleven

uit scheppers hand
kwam in harmonie
het paradijslijk land

in hoogmoed
groeit het eerste
virus van de mens

snel volgt bloeddorst
moord en doodslag als
woekerend gezwel

de grauwe schaduw
van misplaatst geweld
bezoedelt het bestaan

waarin de mens
de rol van kanker is gegeven
in een dodelijk samenleven

hij is het ultieme kwaad
waarvoor helaas nog geen
afdoend geneesmiddel bestaat

wil melker
22/03/2011
www.wilmelkerrafels.deds.nl
zie expositie Gent ..25/03/2011