Een boulevardje aan zee

de zon in je ogen
wind door je haar
toevalligerwijs keken
wij gelijk naar elkaar

nog was liefde
niet in zicht maar
je hand streek per
ongeluk langs mijn gezicht

we droomden de avond
op een boulevardje aan zee
flaneerden langs ruiten
de maan namen we mee

alleen wij twee
op het warme zand
speels zongen golven
hun komen aan land

duinen getuigden
ons zijn met elkaar
een verlate vlinder
begroette ons als paar