Een blanco pagina

een blanco pagina

je schrijft
met vlammend licht
buien aan de hemel

zwarte letters
krullen wellustig op
een grijze achtergrond

tekent
in kleur nog wat
vage regenbogen

waarop in donderend
applaus je creatie door
de wind wordt weggevaagd

de nachtelijke stilte
maakt een blanco pagina
weer zomers klaar

wil melker
27/07/2011
www.wilmelkerrafels.deds.nl