Een onverwachte lach

een onverwachte lach

er viel geen woord
maar de stilte was geladen
met onuitgesproken daden

zonder bewegen
zocht lichaamstaal een baan
om de confrontatie aan te gaan

tot ineens
de spanning brak
door een onverwachte lach

de cirkel was doorbroken
hysterie net op tijd geaard
misverstanden zijn geen ruzie waard

wil melker
03/07/2013
www.wilmelkerrafels.deds.nl