Echo's in gesprek

weer is stilte
gebroken door
duizend vlagen wind

geluidloos
waaien woorden
op vleugels weg

wat ik ook zeg
er zit geen draagkracht
meer in zinnen

zij lijken
hol van binnen
als echo’s in gesprek

de wind monoloogt
luwte dwarrelt
letters zonder hoop