Droomentiteit

ik droomde
tussen waken en slapen
voelde hoe de zon
mij koesterde en de
wind langzaam mijn
bewustzijn vertraagde

toch bleef ik bij
in een ruimte die
met mij speelde in
het actie reactie model
van ik keek en zij
gilde lachend ontweek

wij voelden de
droomentiteit als
eenheid zonder grenzen
geen enkel contrast
of gezag in het samen dat
bepaalde wat kan en nog mag

de vrijheid die wij
delend genoten straalde
als blijheid uit ons doen
daar waar het eigen en aarde
ons altijd beperkten komen
wij nu gods zegen steeds tegen