Droogte gesprokkeld

jij hebt droogte gesprokkeld
het water verdampt door
een alles verschroeiende zon

lucht van hitte
doen trillen de schaduw
gekort door de zomer in zenit

stuurde de hel
brandde laaiend het vuur
in een onblusbaar inferno

hebt de laatste uren geteld
toen het leven door een
vlammenzee werd geveld

wil melker
26/04/2011
www.wilmelkerrafels.deds.nl