doop

mij bevangt weemoed
bij het zien van
de bouwvallige kerk

waarin ik
volgens overlevering
gedoopt ben

niet dat ik daar
rationeel gezien
veel waarde aan hecht

maar je kunt het toch maar hebben
in geval van…
ja toch?

kwaad kan het niet
denk ik

de vraag is
wat doe ik met mijn
nieuw geboren zoon

of is dit zo'n geval van
je kunt er beter mee
dan om
verlegen zitten

h.