handarbeidster

Vogelverschrikster
katoendoekprikster
stille weefster
Magisch herschepster
van barokke edens
wolkige walhalla’s
glanzende arcadia’s

Knoestige vingers
fladdervlinders
Fragiel, het takje
van haar elleboog
In en uit gaat de naald
onder de brug
van haar hoge rug

Visuele festijnen
ondanks haar pijnen
spatten de kleuren
De lijnen dansen
draaien en wervelen
tot voorbij de randen
Onbegrensd, haar handen

De draad, haar sluierdans
de naald, haar ridderlans
Geen toernooi
ooit verloren
Geen uitdaging ontweken
Haar wapenuitrusting
klosjes, haar ros een ring

Kussens en kleden
feeëriek bereden
door toverpatronen
Haar trofeeën, haar kinderen,
die ze liefkozend baadt
in het licht
uit haar dode ogen

©2006dedeur