Dit klein proces

het siste
krulde en
liep terug alsof
het zich vergiste

draaide en tolde
rolde als een golf
in stevige stroming
tegen de krib

hun vereende
krachten spatten
uiteen en laten
zich niet meer vatten

dit klein proces
is al eonen lang
de les die wij zoeken
tegen onze natte voeten