Dieren aanbidden, geesten en het kwaad. Ware religie, deel 7

Dieren die aanbeden werden, of met kwaad geassocieerd. Je kunt het zo gek niet verzinnen of mensen zijn of waren in staat erin te geloven. Slangen werden in de oudheid eerts vereerd maar later juist met kwaad geassocieerd. In het boek Genesis wordt Eva verleid door een pratende slang, die het kwaad symboliseert, om van de enige verboden boom in de tuin te eten, om op die manier net zioveel kennis als God te verkrijgen. Kennis wordt hier feitelijk met kwaad geassocieert, terwijl God zelf de meeste kennis bezit.

Vogels werden vroeger vereerd omdat mensen eeuwenlang dachten dat de wind door vleugels van vogels veroorzaakt werd. Volgelingen van elke religie blijken mee te kunnen gaan in de meest vreemde overtuigingen en denkbeelden. In religies is geen een gedachte, geen enkele overtuiging en geen enkele onwaarschijnlijke daad, ongeloofwaardig voor volgelingen/aanhangers van dat geloof. Men zegt wel eens: liefde maakt blind, en zo is het ook gesteld met de liefde voor goden of voor een politieke leider. Religies hebben soms veel weg van sprookjes, waarin van alles kan gebeuren wat je met je nuchtere verstand eigenlijk nooit geloven zou. Wie zou mij geloven als ik beweerde dat ik over water lopen kan? Men zou het eerst met eigen ogen willen zien. En wie zou mij geloven als ik beweerde dat een kennis van mij stervenden en verlamden kan genezen, slechts door zijn hand op iemands hoofd te leggen. Men zou me voor gek verklaren als ik het niet kon bewijzen. Toch geloven mensen heel gemakkelijk dergelijke onwaarschijnlijkheden , bijvoorbeeld omdat het hen van jongs af aan geleerd werd te geloven.
In alle religies komen sprookjesachtige elementen voor, zoals wonderen die worden verricht of rampen die zich voltrekken die niet logisch zijn. Bijvoorbeeld een geheimzinnige ziekte die alleen de oudste kinderen van een volk doodt of een overstroming die de hele wereld onder water zet terwijl een man met een kleine ark miljarden dieren redt. Goden kunnen manen en planeten aanraken en optillen. Een sekte die enkele jaren geleden ontstond geloofde zonder twijfel dat alle volgelingen naar een andere planeet in ons zonnestelsel getransporteerd zouden worden als ze gezamelijk suicide zouden plegen. Alle volgelingen kwamen hier door om het leven. Door de eeuwen heen zijn onnoemelijk veel mensen vermoord omdat gelovigen overtuigd waren dat God het zo wilde. God en denkbeelden van mensen rondom hun geloof, zijn vaak een reden om andere mensen te doden. Ook verkondigen veel religies steevast de beloftes dat een of andere god 'binnenkort' de andersdenkenden zal komen vernietigen en wreken. De boodschap is dan altijd dat mensen die het niet eens zijn met de gelovigen van een religie, de dood verdienen en dat god het wel zal opknappen met vuur en straf. Dat verdienen de kwaden, de zondaars, de overtreders… de kwaden, zondaars en overtreders, dat zijn natuurlijk mensen die een ander geloof aanhangen of die zelfs helemaal niet in een god geloven. Blijkbaar staat daar voor heel wat gelovigen, de doodstraf op. Interessant genoeg is elke gelovige overtuigd de ware religie te hebben en dat de andere religies helemaal fout zijn. Er kan maar een ware religie zijn, zeggen ze, en dat is dan altijd hun eigen religie. Dat geldt voor alle aanhangers van de 3000 religies. Bewijzen voor hun overtuiging zijn er niet en zullen er nooit zijn. Religie en overtuiging van waarheid, is vooral een gevoel. Het gevoel dat er meer moet zijn, en dus een god, is al zo oud als het bewust kunnen denken. Mensen kiezen, net zoals alle andere zoogdieren, leiders, en dus kunnen ze misschien makkelijker in meer geloven met een grote pappa aan het hoofd van de kudde, dan zonder een pappa.

NF4, ware religie, Anna Appels. Deel 7.