Die dijken bouwde

**die dijken bouwde

waar sluizen
dwars het water keren
groeit trots het lage land

de hand die dijken bouwde
op wind vertrouwde
de molens schiep in dit gebied

kruiste kaarsrecht sloten
weefde polders tot patronen groen
waar boeren het goed doen

dit lage land geordend
door de hand van ruilverkaveling
heeft weer de trots van toen

wil melker
19/08/2010
www.wilmelkerrafels.deds.nl**