dichtersgrond

de druk neem toe om het zwijgen toe te
voegen aan zijn verzameling passies in het
wolkenatelier - de druk neemt toe dat zijn
engelbewaarder de storm gaat ontsteken

en de vaten overlopen met een nieuw ont-
dekt talent in de zweetdoek wel bewaard
voor hen die altijd het onderspit moesten
delven van de rijke koopmanszonen en

hun nimmer bevredigende zucht naar kinder-
lijke treiterijen met kauwgomwoorden en ik
ben meer dan jij - hij verdraagt het - hij spit

het onder en na vele strenge winterkoningen
in zijn hart en het aldoor sterven van de rijpe
dichtersgrond schrijft hij tot zijn bundel vol is

uit: een-ster-ver-wacht

pieter c