Dezelfde beelden

ik kon
letters horen
heb woorden geleerd

dacht te kunnen
communiceren met
alles wat er was en leeft

kostte veel tijd
om met planten
en dieren te praten

ondanks dat wij
vrijwel altijd
dezelfde beelden zagen

toch lag bij planten
de kracht om samen
verandering te doorstaan

dieren gaven in
lichaamstaal veel meer
informatie over hun bestaan

pas bij mensen
begon de ellende van
macht en nog meer geld

omdat zij willens en
wetens niet altijd eerlijk zijn
in hun waarheid van geweld