De zuivere koers

ik heb alles uitgeplozen
weg gedaan in dozen
wat niet van waarde was

zaken waar ik
ooit om heb gegeven die
deel uit maakten van mijn leven

zij bleken enkel franje
versierselen van een andere tijd
gekocht uit onbenulligheid

ik kijk nu om me heen
en nee ben niet alleen
jij bent bij mij gebleven

storm en rotsen getrotseerd
de zuivere koers gehouden
liefde waar ik op kan bouwen