De zonnewende

ik weet dat de zon
niet zal sterven maar
hij staat al zover weg

zijn licht spiegelt
nog in alle ogen draait
dagen in steeds kleinere bogen

jij en ik hebben een
mateloze behoefte aan
meer verstrooiend licht

depressief en somber
vragen wij om energie
de winterslaap voorbij

toch zal het tij
binnenkort weer keren
als wij de zonnewende eren