De woede

het sliep
moe, uitgedoofd
resten van een zomergloed
bestreken in aquarelrood

het werd lijfelijk
trilde, wanneer ik sprak
ik kon geen excuus bedenken

trachtte het te begraven
maar het brak mijn huid
ik droeg openlijk de wonden

ik vertaalde het naar woorden
en u leest het gevoel…