De ware religie is jouw religie, deel 1

Wat is de ware religie? De ware religie is jouw religie! Er zijn op dit moment meer dan 3000 religies op de wereld, en allemaal hebben ze het monopoly op de waarheid. Dit wil zeggen dat elke gelovige van zijn eigen religie overtuigd is dat het de ware religie is. Sterker nog, sommige mensen zijn zo overtuigd van hun gelijk dat ze zelfs bereid zouden zijn om te sterven voor hun religie, of om anderen te laten sterven als die het niet met hun religie eens zijn. Wat is het toch dat mensen allemaal geloven in hun eigen religie? Bestaat God? En wat is de ware religie?

Hoe overtuigd je ook mag zijn dat jouw religie de ware religie is, je bent de enige niet die denkt dat hij de waarheid heeft. Ware religie is precies even oud als dat er mensen bestaan. Om kort te gaan: er bestaan geen aanwijzingen dat dinosauriƫrs of apen, in goden geloofden. Miljarden jaren leefden er dus millennium na millennium dieren op deze planeet zonder dat er in goden geloofd werd. Geen dier was zondig en geen dier voelde zich geroepen te bidden of om angst te hebben voor een god of goden. Geen dier vroeg zich af of er leven was na dit leven. Satan speelde ook nog geen rol. Kortom: God en satan bestonden gewoon miljarden jaren niet in het bewustzijn van levende wezens op aarde. Toen de mens op het toneel van de geschiedenis verscheen, verschenen ook al snel de goden en het geloof in geesten. Zolang de mens bestaat is hij/zij ook op zoek naar de ware God. Alleen de mens kan levensbeschouwelijke vragen stellen, vragen over het bestaan en over de connectie tussen leven en dood. Je hebt een bepaalde intelligentie nodig om je te verwonderen. Mensen willen antwoord op de vragen die ze kunnen stellen. Het antwoord op zaken die mensen niet begrijpen, is heel vaak: 'God.'

Deel 1 van mijn visie op de ware Religie, schrijfopdracht NF4, ware religie, Anna Appels.