De Vliegenier
vliegenier-kl.jpg?w=640 barbarajansma.wordpress.com

Hij klieft het hout, hij schikt het op het vuur
en ziet de kostb're tijd door Ies verspild.
Het varken krijst in ‘t kot verwoed om kriel
en nukkig rammelt Bertha op de deel.

De gaskous suist gestaag haar helle wit
en schallend gaat weer door zijn hoofd:
gij zult uw enige zoals beloofd
ten offer brengen aan uw Heer.

Hij strekt zijn hand uit neemt het mes
een siddering een flikkering de deur
gaat open tante zegt: wat doe je nou?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Op verzoek van Barbara Jansma ingezonden bij bovenstaande tekening van haar 'De Vliegenier'.
Zie http://barbarajansma.wordpress.com/2012/05/12/beppe-maaikes-ondraaglijke-vertellingen-de-vliegenier/