De stilte van mijn as

ze kijken me aan
verbaasd en geschokt
maar ik weet

dat zij later
mijn woorden
ten grave zullen dragen

het geluid
van passie en gevoel
in rook laten opgaan

en aan de stilte
van mijn as
geen boodschap hebben

wil melker
27/03/2011
www.wilmelkerrafels.deds.nl