De Schreeuw Opdracht
schreeuw.jpg

zo zou huid moeten geuren
overpeinst hij wandelt hij
snuift zeezout en voelt
haar lach als zon op zijn gezicht
haar leed als een weemoedige
meeuwenkreet

uit zijn keel welt
een nauwelijks onderdrukte
schreeuw op
geen verdriet
maar intens verlangen …

honderdzevenenzeventig nog
voor het zomert,
telt wegstuivende
zandkorrels
die vooruitzichten
verwachten.