De Schreeuw, Edvard Munch

schrijfopdracht en kunstopdracht, Edvard Munch

Edvard Munch werd geboren in Løten (Hedmark) te Noorwegen, op 12 december 1863. Hij stierf te Ekely bij Oslo op 23 januari 1944. Edvard Munch was een voorloper van het impressionisme. Impressionisten streefden ernaar om emoties in hun schilderijen uit te drukken.

In 1893 schilderde Edvard Munch een viertal schilderijen, waarmee hij de wanhoop uitdrukte die hij doormaakte of reeds doorgemaakt had. Het beroemde schilderij De Schreeuw, dat hij in eerste instantie ‘Wanhoop’ noemde, ging hij zelf steeds vaker ‘de schreeuw’ noemen. Edvard Munch schilderde het nadat de relatie met zijn geliefde Millie Thaulow verbroken was. De gebeurtenissen op het schilderij hadden echter eerder plaatsgevonden. Edvard Munch liep op een avond met vrienden door een landschap richting Oslo, toen hij stil bleef staan op een brug en meende dat hij het landschap kon horen schreeuwen. De figuur op het schilderij is dus Edvard Munch zelf, geraakt en somber door het geschreeuw van het gekwelde landschap om hem heen.


schreeuw.jpg

I was walking along a path with two friends
the sun was setting
I felt a breath of melancholy
Suddenly the sky turned blood-red
I stopped and leant against the railing,
deathly tired
looking out across flaming clouds that hung
like - blood and a sword over the
deep blue fjord and town
My friends walked on -
I stood there trembling with anxiety
And I felt a great, infinite scream pass
through nature.

Dagboekfragment van Edvard Munch

Bron: Munch Museum

Schrijfopdracht en/of beeldopdracht

Schrijvers:

Schrijf een stukje proza of een gedicht bij het beroemde schilderij De Schreeuw van Edvard Munch. Echter, kijk eerst minimaal twee minuten lang (!) naar het schilderij en probeer de emoties te voelen die hij voelde toen hij het landschap hoorde schreeuwen. Als je je goed concentreert en bereid bent enkele minuten naar een schilderij te kijken, is de kans groot dat je daadwerrkelijk iets van emotie voelen gaat. Probeer deze emoties in je gedicht of tekst te leggen met woorden die de emoties voor jou (zouden kunnen) uitdrukken. De poezie en het proza mag in dit geval surrealistisch en moeilijk te volgen worden, maar dat hoeft natuurlijk niet. Noteer ingevingen (op een vel papier) die in je hoofd opkomen terwijl je een paar minuten naar het schilderij kijkt.

Lengte: minimaal 90 woorden
Onderdeel: poezie of proza
Titel: Vrij
Onderschrift: Jouw naam + schrijfopdracht Edvard Munch, impressie

Kunstenaars, photoshoppers, filmers, fotografen

Maak een tekening, schilderij, filmpje of foto naar aanleiding van het beroemde schilderij De Schreeuw van Edvard Munch. Echter, kijk eerst minimaal twee minuten lang (!) naar het schilderij en probeer de emoties te voelen die hij voelde toen hij het landschap hoorde schreeuwen. Probeer deze emoties in je foto of beeld kunstwerk te leggen met beelden die die emoties voor jou (zouden kunnen) uitdrukken. Het werk mag in dit geval surrealistisch worden, maar dat hoeft natuurlijk niet.

Lengte: een foto, photoshop impressie, filmpje, tekening of schilderwerk
Onderdeel: kunst en/of fotografie
Titel: Vrij
Onderschrift: Jouw naam + kunstopdracht Edvard Munch, impressie
Toelichting: Het is prettig als je beeldmateriaal toelicht met uitleg (tekst) over gebruik van camera of materialen

Als je het schilderij De Schreeuw van Munch bij je werk wilt plaatsen, kopieer je deze code:

 [[image http://1.bp.blogspot.com/_Trit_nmlon8/SUkhqZjcyPI/AAAAAAAAAJw/9DG0fdNvcNo/s400/schreeuw.jpg]]