De schaduw van de toekomst (proloog)

Proloog: Ten Tijde van de Koning

Dit verhaal is geschreven opdat alleen de waarheid over Tolecnal en de rol die hij speelde in de tijd van de Koning en diens tragische dood overleverd wordt.
Vele anderen hebben dit verhaal verteld. Sommigen waren getuige van wat er werkelijk heeft plaatsgevonden. In de volkse traditie van mondelinge overlevering gaven zij door wat zij hadden gezien en gehoord. Anderen hebben geprobeerd de gebeurtenissen te beschrijven.
Een van de ooggetuigen uit die tijd was mijn vader, Tolecnal.
Ik, Benjamin, zoon van Tolecnal, zijn eerstgeborene, luisterde naar de verhalen van mijn vader in die tijd, en ik heb al wat hij zag en hoorde nauwgezet opgeschreven. Hij heeft mij grootgebracht in de traditie van de Koning.
De laatste tijd verschijnen er andere verhalen met eigen versies van wat er tijdens zijn leven heeft plaatsgevonden. Slechts enkele geven een betrouwbaar beeld, en waarheidsgetrouw verslag van wat mijn vader in die periode van onze geschiedenis heeft gedaan.
De andere verhalen geven blijk van weinig begrip voor het hartstochtelijke geloof in gerechtigheid en rechtvaardigheid van mijn vader en de Koning. Zij hebben de naam van hem vaak bezoedeld en zwartgemaakt.
In hun vastbeslotenheid om hun versie kracht bij te zetten hebben sommige gezegd dat zijn naam afkomstig is van het woord otleknii, dat ' dolkdragende dweper' betekent. Anderen hebben gezegd dat zijn naam afgeleid is van het woord teqoc , de 'valse ridder'. Beide is niet waar. In werkelijkheid is de naam Tolecnal afgeleid van het woord toe-leknali, en dat betekent 'naar de glans gekeerd'.
Als kind luisterde ik naar zijn verhalen over zichzelf en over de Koning, en later zette ik zijn woorden op schrift, ondanks alle tegenslag van anderen. Hij is nu teruggekeerd na zijn lange reis om rust te vinden. Ik zal hem altijd liefhebben en trouw blijven, ondanks alle valse verhalen over hem. Daarom heb ik dit alles op schrift gesteld.