De nieuwe weg

ik heb
je tranen gezien
weet hoe hoog
jou het water
aan de lippen staat

de branding
heeft gestaag
rotsen ondermijnd
alle houvast lijkt
plotseling vervlakt

je bent
een speelbal
van de golven
die jou richtingloos
hebben bedolven

nog schijnt er licht
uit alles wat jij
ooit hebt weggegeven
die stukjes leven wijzen
jou de nieuwe weg

waarin het zelfbesef
weer vorm krijgt en
rijpt naar toekomst
met een perspectief waarin
jij van jouw vrijheid geniet