De mooiste bellefleuren

ik heb de lente
aan het bloeien gekregen
met wat zon en milde regen

pas toen de kou
achterwege bleef kwamen
de zomerse tekens van leven

hij straalde het groen
tot volledige wasdom
bloesemde volop naar vrucht

in lange dagen
zindert hij warmte die
de oogst rijp zal maken

nog zijn er hindernissen
te nemen zoals onweer
storm en hagelstenen

maar de takken zijn zwaar
dragen nu al de kleuren
op de mooiste bellefleuren