De kou van stenen

hij schuifelt
gaat langs licht
met donkere plekken

tot hij niet verder kan
voelt tegenstand in
zoeken naar een opening

wil door
naar de andere kant
raakt met onzekere hand

ziet ruimte draaien
stapt zonder houvast
in lopen op de tast

de lichte plaatsen
zijn verdwenen hij rilt
voelt de kou van stenen