De kleur van geld

zacht gaan
je vingers
over mijn huid
in het oplichten
als de schaduw
voorbij is dooft
de uiterste datum
langzaam uit

ik zie je lach
wacht op de
boodschap die
mij niet zal
verontrusten
want voor het
raken wilde jij nog
wat kusjes smaken

in het goddelijk
ambacht als
schepper en
restaurateur
krijgt de zorgpolis
steeds meer de
kleur van geld en
assurantie gezeur

de opdracht
gechipt de
rekening getikt
uiterste datum
vermeldt status
en solvabiliteit jij
maakt mij gelukkig
met wat extra tijd