de kleine Zonnebeker

als diepademend open jij
je kelk heel traag

lokt met geur
menig vliegend wezen
tot in de schoot van beleven

waar ze
nectar proevend
een omhelzing kennen

die door dood
nieuw leven zal bestemmen

verhavert martine