De kijkcijfers

ik zag je
ogen naar
mirakels kijken
en er zonder
enige vrees
in blijven

handen bezwerend
scherend langs
extreme winden
glijdend
in gesprekken
met elkaar

nog was er
nauwelijks iets
bovennatuurlijk
aan omdat
alleen de standaard
was gedraaid

waar vroeger
veelvoud en
middelpunt regeerden
is tegenwoordig
persoonlijke
insteek troef

de fora van
de media zijn hun
toneel geworden
de volgers trekken
stevig aan het
marionetten touw

niemand is meer
trouw aan eigen
woorden alleen
kijkcijfers bepalen
wie er nog geboren
zal worden