De invloed van naakt op jonge kijkers

Je bent een leuke film aan het kijken ’s avonds op een van de vele commerciële zenders en rond tien uur is er weer een zoveelste reclame bezig. Een meisje van een jaar of achttien kijkt uitdagend in de camera terwijl ze haar borsten betast en met haar benen gespreid ligt. Ondertussen hijgt ze met een hese stem dat als je een ‘lekker nummertje wilt maken’ haar moet bellen op een van de vele 0900 nummers.

Klinkt u dit bekend in de oren? We lijken er allemaal zo aan gewend te zijn dat we er niet over nadenken wat dit voor invloed kan hebben op de jongere tieners onder ons. Willen wij ze laten opgroeien met dit platte en misvormde idee van seksualiteit? Het idee dat dit puur op lust is gebaseerd en de vrouw duidelijk een ondergeschikte rol speelt Ook op internet vliegen de pop ups van naakte meisjes met siliconen borsten en zaadvragende ogen je om de oren. De jongens kunnen hieruit opmaken dat meisjes gewoon lustmateriaal zijn en de meisjes zullen denken dat ze zich zo aan een jongen moeten aanbieden, ze zien dit immers zo vaak in de media dat ze zullen denken dat dit normaal is. Het hele idee dat seks ook op liefde gebaseerd kan zijn zien we niet meer op televisie en internet. Het internet is sowieso de uitvinding voor pedofielen in onze maatschappij. Zo kunnen zij contact maken met kinderen zonder dat er consequenties aan vast hoeven te zitten. Ze doen net alsof zij een leeftijdsgenootje zijn en bouwen zo een band op met nietsvermoedende kinderen. Als het ze uitkomt zullen zij de vreselijkste dingen via de webcam vertonen en het kind zal zich rot schrikken. Dit kan het hele 'beeld' (van lichamelijk contact tussen volwassen mensen) verpesten voor een jong kind. Het kind zal het vies en raar vinden. Terwijl er niks mis is met seksualiteit.

Op een bepaalde leeftijd krijgt ieder mens de behoefte om te vrijen met zichzelf of met iemand anders. Je gaat je lichaam met heel andere ogen bekijken. Ook gaat er zoiets als ‘schaamte’ ontstaan, je word preutser en je bent je bewust van dingen waar je daarvoor niet bewust van was.
Als tieners in deze kwetsbare fase komen is het niet verantwoord ze met zulke platte ideeën van seks te confronteren. Ze zullen dit gedrag overnemen en normaal vinden. Ook de druk van leeftijdsgenoten om hen heen zal het kind beïnvloeden. Er is een bepaalde limietleeftijd waarop je nou toch wel eens ontmaagd moet zijn want anders ben je preuts. In onze maatschappij speelt seks gewoon een zeer grote rol. Aan de ene kant is het goed dat men nu zo open over kan praten en dat we ons niet meer aan strikte regels moeten houden zoals vroeger toen het geloof nog een grote rol speelde. Seks was een taboe en seks voor het huwelijk was ten strengste verboden. Ook abortus en anticonceptie waren niet aan de orde. In veel culturen is dit echter nog steeds zo. In Nederland zijn we echter op het punt gekomen dat het extreem is. Het lijkt wel of er geen middenweg bestaat, het is of het één of het ander.
Vroeger werd het je opgedragen om met de handjes boven de dekens te slapen en tegenwoordig vliegen de blote billen, borsten en fake orgasmen je om de oren.

Het gaat zelfs zo ver dat een aantal jongens in 2005, niet ouder dan vijftien, verantwoordelijk waren voor een groepsverkrachting. Het bleek dat ze dit idee gebaseerd hadden op voorbeelden uit muziekclips op de muziekzenders MTV, TMF en The Box. Ook plaatsen meisjes tegenwoordig schaamteloos pikante foto’s van zichzelf op diverse profielsites. Zien zij hier simpelweg de gevolgen niet van in? Of krijgen zij het idee dat dit normaal is omdat zij zo vaak meiden in schaarse kleding op tv zien?

Dit is een actueel onderwerp waar ik mij graag in wil verdiepen. Mij hamvraag zal dus zijn in hoeverre kinderen worden beïnvloed door de media met betrekking tot seksualiteit, verder vraag ik mij af wat de voorwaarden van seks in de media zijn, het verschil waarop een stereotiep meisje tegenover een stereotiep jongen word geschilderd in de media en de effecten op kinderen die naar programma’s of films kijken waarin seks word vertoond.

Voorwaarden van seks in de media

De NICAM, Nederlands instituut voor de Classificatie van Audiovisuele media, heeft de kijkwijzer ingesteld in 2001. De kijkwijzer geeft aan of programma’s of films geschikt zijn voor kinderen door middel van een leeftijdsaanduiding en een symbool. Het symbool geeft aan of er schadelijke dingen voor kinderen in het programma of de film aanwezig zijn. Zo geeft het symbool met twee voetjes aan dat er seks in voorkomt. Maar er zijn ook symbolen die waarschuwen voor geweld of grove taal.

Kijkwijzer symbool voor seks

De onderzoekers van seks in de media hebben moeite een harde scheidslijn te trekken tussen soft porno en erotiek maar ook tussen romantiek en bijvoorbeeld een documentaire over naturisme. Zo zullen beelden van nudisten erotisch opgevat kunnen worden terwijl deze niet erotisch bedoeld zijn. Het bepalen van mediaseks is dus een subjectief proces.
De onderzoekers kijken vooral naar beelden waarin expliciet intiem gedrag tussen twee of meerdere personen te zien is als zij de hoeveel seks in de media in kaart willen brengen. Zo worden vrijen, innig omhelzen, intiem kussen, sensueel aanraken van het lichaam, geslachtsgemeenschap of aanrandingen en verkrachtingen bedoeld met expliciet intiem gedrag.

Na een onderzoek van het NICAM bleek dat veel ouders het niet verantwoord vinden hun kinderen aan seks bloot te stellen. Dus wegen zij via kijkwijzer af of een bepaalde film of programma geschikt is voor hun jeugdige kijker. Om internet te voorzien van kijkwijzer is nog te moeilijk.
Het is te veel werk om de talloze sites wereldwijd gepubliceerd met elk een andere inhoud te classificeren. Er bestaan echter programma’s en filtersystemen om de meest grove sites buiten de deur te houden.

Ook mogen bepaalde muziekclips op MTV niet uitgezonden worden voor een bepaald tijdstip volgens Kijkwijzer. Omdat hier seks of geweld in voorkomt. Ongeveer 80 procent van de clips die de muziekindustrie aanbiedt worden niet door MTV uitgezonden. Zo laat deze zender geen muziekclips zien waarin geweld, zichtbare wapens, expliciete seks of homohaat in voorkomt. MTV is ook bezig om jongeren te laten discussiëren over clips. Jochem de Jong van MTV maakte dit 17 februari bekend op een mediaconferentie van de Christenunie, NCRV en de EO over het effect van seks en geweld in videoclips op jongeren. Het gaat Jochem om de clips die door kijkwijzer uitgezonden mogen worden maar toch schadelijk zijn door seksistische en racistische beeldvorming. Het idee is om een keer per maand een videoclip een zogenaamde “red button” te geven en deze ter discussie beschikbaar te stellen. Zo zullen jongeren gaan nadenken over de vertoonde man tot vrouwrelaties en kunnen zij tot de conclusie komen dat dit vertoonde beeld van seks niet in de normale seksuele verhoudingen past en zelf schadelijk kan zijn.

De wetenschapscommissie heeft niet voldoende rekening gehouden met de schadelijke invloed van videoclips van gangster rappers op de jeugd. Dit erkende hoogleraar Kind en Media, Patty Valkenburg. Na zich de middag van de persconferentie hierin verdiept te hebben kon zij niets anders concluderen dan dat deze clips een negatieve invloed hebben. Zo kunnen jongeren uit deze clips opmaken dat de vrouw ondergeschikt is aan de behoefte van de man en zullen zij positiever denken over promiscuïteit.

Maar ook in gewone reclames is seks aanwezig. Om een kaas te verkopen laten wij een mooie naakte vrouw de kaas eten. Om iemand lekker te maken voor jou product zorg je ervoor dat diegene een goed gevoel krijgt bij het zien van jou product.
Een mooie naakte vrouw is leuk om naar te kijken en roept dus een goed gevoel op, waardoor de klant het product eerder zal kopen dan wanneer een lelijk iemand het product aanprijst. Kortom, seks verkoopt!

Echte voorwaarden waaraan de media zich moet houden bij het vertonen van seksueel getinte beelden heb ik niet kunnen vinden. Maar het is logisch dat seksreclames waarin meisjes uitdagend de kijkers toespreken terwijl zij hun borsten strelen niet rond half negen uitgezonden mogen worden. Toch gebeurt dit te vroeg. In het weekend mogen kinderen later opblijven om bijvoorbeeld een leuke film te kijken en zo rond elven als er weer reclame is start het gekreun en vliegen de blote borsten in beeld.

Hier zijn een aantal voorwaarden waaraan goed voorlichtingsmateriaal moet voldoen;

 • Seksualiteit, relaties en geboorteregeling moeten op een positieve manier aan de orde komen.
 • Duidelijke doelen moeten vooropgesteld worden.
 • Het materiaal moet aangepast zijn aan de beoogde doelgroep.
 • Beeldmateriaal moet op een gepaste manier worden aangewend.
 • Alle belevingsvormen van seksualiteit moeten geïntegreerd aan bod kunnen komen, zonder dat ze in een negatief daglicht worden gesteld.
 • Er moet aandacht zijn voor de multiculturele aspecten van seks en relaties.
 • Het materiaal moet op een open en niet-normerende manier zijn opgebouwd.
 • Er moet voldoende ruimte geboden worden voor het groepsproces.

Als we deze voorwaarden vergelijken met de manier waarop seks in sommige films of televisieprogramma’s naar voren komt zien we dat lang niet alles wat onze kinderen te zien krijgen goed voorlichtingsmateriaal is, waardoor zij een gezond beeld van seksualiteit kunnen ontwikkelen.

De ondergeschikte rol van de vrouw

De beelden van seks vertoond in de media verschillen sterk van de realiteit. Zo zijn er drie opvallende verschillen tussen de mannen en de vrouwen die in de media betrokken zijn bij seks. Zo zijn vrouwen veel vaker naakt te zien dan mannen, ongeveer vier keer zoveel op televisie. De man heeft meestal een dominante rol en de vrouw een ondergeschikte en vrouwen gedragen zich vaker uitnodigend en verleidelijk. De rol van de vrouw in seks op televisie is dan ook die van een verleidster. Zo zien we ook bijna nooit een naakte man op de televisie als er geen naakte vrouw aanwezig is die verleidelijk doet. Ook in televisieprogramma’s gericht op de jeugd zijn deze verschillen van de realiteit sterk aanwezig.
Zo hebben alleen slanke, jonge, mooie en succesvolle mensen seks en hebben deze bijna nooit een vaste relatie.

Het feit dat zij seks hebben is ook meestal gebaseerd op lust in plaats van op liefde. Bovendien word het genot van seks benadrukt, seks word vertoond als iets dat alleen maar genot levert in de televisieprogramma’s. Maar de negatieve aspecten van seks zoals een ongewenste zwangerschap, een soa of gevoel van spijt na de gemeenschap worden bijna nooit vertoond. Ook word het bewust veilig vrijen met een condoom bijna nooit vertoond. Wat juist een positieve invloed op de jongeren kan hebben.

Seksisme is dus sterk aanwezig en kinderen zullen dit geruisloos overnemen als niet word benadrukt dat dit idee in de praktijk niet geld. Meisjes zullen de rol van een verleidster overnemen. Als we kijken naar de profielsites van sommige meisjes kunnen we dit terugvinden. Meisjes tonen ontblote en verleidelijke foto’s van zichzelf. Het gaat zelfs zo ver dat er filmpjes van masturberende meisjes van een jaar of vijftien of zestien het internet rond gaan. Jongens daarentegen kunnen meisjes puur als lustobjecten gaan zien. Zij zien immers in de media dat zij als mannen een dominante rol hebben in het seksuele aspect. Dit kan dan ook leiden tot seksueel geweld.
Zoals de groepsverkrachting in 2005 in Rotterdam. Het feit dat de jongens nog maar vijftien jaar oud waren was een grote schok. Zij beweerden op het idee te zijn gekomen door videoclips die op de muziekzenders worden vertoond.
Ze voelden zich dan ook helemaal niet schuldig want zij dachten dat dit idee normaal was omdat zij een ‘gangbang’ videoclip, videoclip met groepsseks, op televisie hadden gezien. “Ze hadden geen besef dat het afschuwelijk is voor meisjes”, verklaarde justitie in Rotterdam.

Om te beweren dat iedere jongere die naar seks op tv kijkt word aangezet tot seksueel geweld is overdreven en irrationeel. Maar labiele jongeren, met bijvoorbeeld psychische problemen of al een verkeerd beeld van seks door een traumatische ervaring, worden door deze gewelddadige beelden van seks verkeerd beïnvloed.

Het is ook jammer dat seks nooit als iets liefdevols in beeld word gebracht. Op televisie is het word het plat en schaamteloos vertoond en een kind dat nog helemaal niet toe is aan seksuele activiteit kan hierdoor schrikken en een geheel verkeerd beeld krijgen. Zo gaan zij volgens psychologen seks als iets vies en raars zien. Vergelijkbaar hiermee is het gevoel dat een kind krijgt na de ouders op seksuele activiteiten te hebben betrapt. Belangrijk is dan aan het kind uit te leggen dat er niks raars is aan seks als het van beide kanten komt.

De effecten van seks in de media

Veel onderzoek naar de effecten van seks in de media is er niet op jonge kinderen. Dit komt voort uit een zekere ethiek, men vind het moeilijk soft porno beelden aan kinderen te tonen. Onderzoek naar geweld op televisie op het denk- en gedragspatroon van kinderen is er wel. Deze resultaten zijn te vergelijken met die van seks.
Ook kan men door middel van resultaten van onderzoeken met oudere kijkers een conclusie trekken op die van jongere kijkers.

We kunnen een onderscheid maken tussen de effecten op:

 • gevoel
 • de kennis van seks
 • gedrag
 • houding

Gevoel

Bij kinderen tot een jaar of acht kunnen wij veronderstellen dat beelden van naakte mensen geen schadelijke invloed op het kind hebben. Peuters zullen dit niet met seks associëren en dit geeft dus geen problemen.
Seksuele handelingen daarentegen kunnen angstbeelden oproepen. Zij weten immers nog niet hoe zij dit moeten interpreteren. Zij zullen denken dat een vrijend paar aan het vechten is waardoor angst ontstaat.
Zeker wat oudere kinderen tot een jaar of acht zullen hier onzeker van worden omdat zij met andere ogen naar de volwassenen in hun omgeving zullen kijken. De volwassenen om hen heen zullen zich ook zo “wild” kunnen gedragen. Het kind is in deze leeftijdsfase nog bezig met het aanleren van gezonde emotionele relaties waarbij ook tederheid een plaats moet krijgen. Omdat kinderen tot een jaar of acht beelden van heftige vrijscènes nog niet in een context kunnen brengen zullen deze beelden mogelijk schadelijk zijn voor het kind.

Kinderen vanaf een jaar of negen zijn in staat zijn om gezonde emotionele relaties aan te gaan, zowel binnen de vriendengroep en de familie en zij worden zich bewust van deze relaties.
Bovendien worden kinderen zich vanaf deze leeftijd bewust van het verschil tussen jongens en meisjes. Door deze bewustwordingen krijgen zij een andere blik op het naakte lichaam en op de gevoelens tussen mannen en vrouwen. Zo komen zij erachter dat mensen zich kunnen schamen voor hun blote lichaam en dat dit soms als aanstootgevend gezien kan worden.
Vanaf deze leeftijd kunnen kinderen zich ongemakkelijk gaan voelen bij tamelijk onschuldig vertoonde beelden van seksueel gedrag, als strelen en knuffelen. Dit kan hen in verwarring brengen en dan vooral kinderen die nog helemaal niet toe zijn aan hun eigen seksualiteit. Zij hebben een hekel aan beelden van zoenende, strelende en knuffelende volwassenen. Deze schaamte en ongemakkelijkheid voor seksueel getinte media-inhoud houdt aan tot een jaar of veertien. Vanaf deze leeftijd zal weer makkelijker naar seks gekeken worden, zij hebben dan weer meer vertrouwen gekregen in hun eigen lichaam.

Uit onderzoek is gebleken dat de media ook invloed kan hebben op het zelfbeeld dat pubers van zichzelf hebben. Vooral onzekere pubers voelen dat zij tekortschieten bij het beeld van seks dat de media vertoond. Zij zijn ontevreden over de eigen seksuele activiteiten als zij deze met de vertoonde seksuele handelingen op de televisie vergelijken. Des te meer zij seksueel gedrag op televisie waarderen, des te meer valt hun eigen seksuele gedrag tegen. Het omgekeerde zou natuurlijk ook kunnen, onzekere pubers zoeken hun heil op internet en televisie. En het is niet geheel te bewijzen dat dit negatieve zelfbeeld word veroorzaakt door het kijken naar seks in de media. Toch sluiten onderzoekers dit niet uit, de emotionele verbaden zijn namelijk het sterkst bij de onzekere pubers. Zij hebben dan ook meer vertrouwen in wat zij op televisie vertoond krijgen dan in verhalen van vrienden of familie. Korts gezegd, pubers die het vertoond beeld van seks, uitgezonden door de media, geloven zullen op den duur de indruk krijgen dat zij dat mooie beeld van seks niet zullen bereiken.

Kennis

Kinderen jonger dan twaalf begrijpen meestal nog niet wat seksuele termen als vagina en scrotum precies betekenen. Ook via de media worden kinderen tot twaalf jaar daar niet veel wijzer van.

Zij kunnen van tijd tot tijd grove uitspraken wel overnemen maar zeer waarschijnlijk is dat kinderen deze schuttingstaal in andere situaties zullen gebruiken zonder de precieze betekenis van het woord te weten. Daarom vermoeden onderzoekers dat de media niet bijdraagt op het seksueel geaarde grove taalgebruik van de kinderen. De kennis van seksuele begrippen kan echter wel vergroten bij pubers door het zien van programma’s met seks.
Dit effect is bij oudere pubers groter dan bij jongere pubers, wat te verklaren is door de grotere kennis van het lichaam en de gezondheid van de oudere pubers.

Hierdoor kunnen zij een beter plaatje vormen en kunnen zij het inpassen bij deze algemene kennis. Ook het vertonen van beelden waarin ongewenste zwangerschappen en seksueel overdraagbare aandoeningen naar voren komen vergroot deze bewustwording van pubers. Zij zullen hierdoor makkelijker met hun ouders over deze onderwerpen praten. In de praktijk is dit echter niet zo positief, omdat deze aspecten van seks in de media bijna nooit naar voren komen verklaren onderzoekers dat de pubers deze ongewenste risico’s van seks eerder vergeten.

Houding

Uit onderzoek is gebleken dat seks op televisie samen gaat met meer liberale opvattingen over vrije seks. Zo is uit een onderzoek gebleken dat meisjes die naar seks op televisie kijken liberaler denken over vrije seks.

En uit een anders Vlaams onderzoek naar meisjes tussen de 12 en 15 jaar oud die naar prime time actieseries kijken is gebleken dat bij die meisjes meer de opvatting bestaat dat seks vooral om seks moet gaan en dat mannen een dominerende rol hebben bij de seks. Bij jongens bleek dat de liberale opvatting met betrekking tot seks meer werd bepaald door het zien van soaps en actierijke jeugdseries in de vooravond. Maar bij zowel jongens als meisjes met liberale opvattingen over seks bleek dat zij hun seksuele fantasieën lieten leiden door beelden die zij op televisie hadden gezien.
Toch is dit geen direct bewijs, het kan ook mogelijk zijn dat kinderen met meer liberale opvattingen over seks eerder naar deze soaps en actieseries kijken die stereotiep man- vrouwrelaties vertonen.

Maar er zijn ook onderzoeken die wel degelijk bewijzen dat de media invloed kan hebben op het seksuele denkbeeld van jongeren.
Zo was er een onderzoek waarin jong volwassenen, tussen de 18 en 25 jaar, films kregen te zien waarin gewelddadige seks en verkrachtingen als positief werden voorgesteld. Vooral de mannen bleken na het zien van deze beelden het seksuele geweld minder erg te vinden. Ze kregen steeds minder sympathie voor de vrouwen en reageerden steeds minder angstig.
Tot slot gingen de jonge mannen zelfs denken dat de vrouwen het niet erg vonden om verkracht te worden, maar het zelfs lekker vonden. Dit laat duidelijk een negatieve invloed van verkeerd beeldmateriaal zien.

In een ander onderzoek naar de effecten van niet-gewelddadige seks is bij studenten gebleken dat het regelmatig zien van films of programma’s waarin seks voorkomt leidt tot andere, meer liberale denkbeelden. Het gaat hierbij onder andere om een meer tolerante houding tegenover seks buiten of voor het huwelijk en promiscuïteit.

En tot slot zijn er twee onderzoeken gedaan naar meer jeugdige kijkers. Kinderen van dertien werden verdeeld in drie groepen.
De eerste groep kreeg drie uur televisie te zien waarin geregeld scènes voorkwamen van ongehuwde partners die een impliciete seksuele relatie onderhielden.

De tweede groep werd een vergelijkbaar drie uur durend filmpje getoond zonder seksuele relaties en tot slot kreeg de derde groep geen televisie te zien maar in plaats daarvan lazen zij boeken en weekbladen. Uit het onderzoek was te leiden dat de kinderen uit de eerste groep overspel beduidend minder erg vonden dan de kinderen uit de overige groepen. Ook dachten zij minder vaak dat het slachtoffer van overspel onrecht aan was gedaan.
De resultaten waren echter maar klein en we moeten rekening houden met de mate waarin zij met hun ouders over seks kunnen praten.
In de tweede effectstudie kregen pubers tussen de dertien en zestien jaar wel of geen MTV muziekvideo’s te zien. Na één uur muziekclips te hebben gezien vonden zowel de jongere als de oudere pubers het normaler om seks voor het huwelijk te hebben dan hun leeftijdsgenoten die geen videoclips te zien kregen. Het aantal pubers dat meedeed aan dit onderzoek was echter zeer klein waardoor de houdingseffecten ook uit dit onderzoek met reserve bekeken moeten worden.

Gedrag

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat het kijken van tieners naar seks verband heeft met het eerder seksueel actief zijn, het hebben van meerdere seksuele partners en het vaker oplopen van seksuele aandoeningen.

Uit een onderzoek waarin mannen die erotiek te zien kregen in tegenstelling tot andere mannen die neutrale films te zien kregen zonder seks en vervolgens met vrouwen in dezelfde ruimte geplaatst werden bleek, dat de mannen die naar seks gekeken hadden zich meer seksistische en opdringerig gedroegen. Blijkbaar waren zij opgewonden na het zien van erotische beelden en lieten zij dit in hun gedrag merken.

Uit deze resultaten van verschillende onderzoeken kunnen wij dus opmaken dat seks in de media wel degelijk invloed heeft op zowel kinderen als volwassenen. Het meest schokkende vond ik het feit dat mannen geen inlevingsgevoel meer hadden met de vrouwen nadat hun zovaak een filmpje werd voorgeschoteld waarin verkrachtingen en seksueel geweld plaatsvonden. Ze begonnen zelfs te geloven dat de vrouw genoot van haar verkrachting, al huilde en schreeuwde zij nog zo hard.

Een kind dat nog meer beïnvloedbaar is zal deze gedachten dus ook kunnen ontwikkelen als het blootgesteld wordt aan seksueel geweld. Er moet dus streng toezicht gehouden worden op de seksuele beelden waaraan kinderen worden blootgesteld, willen wij geen toekomstige verkrachters produceren.

Negatieve invloed

Ik heb de conclusie kunnen trekken dat seks vertoond door de media wel degelijk een verkeerde invloed heeft op kinderen. En dan vooral omdat het beeld zo verdraaid is van de realiteit. Zo kunnen kinderen verschillend negatief reageren op de seksueel getinte beelden die zij op televisie en internet tegenkomen. Het kind kan gaan kopiëren, zo kunnen meisjes de rol van verleidster overnemen en zullen jongens zich in de dominante rol plaatsen, dit is immers het beeld dat zij voorgeschoteld krijgen door de media.

Als een jongen al labiel is, vanwege een trauma of een psychische stoornis, zullen beelden van gewelddadige seks de jongen op een zeer negatieve manier kunnen beïnvloeden.
De jongen zal geen sympathie meer voor meisjes hebben, hij zal zich niet realiseren dat een verkrachting afschuwelijk is voor het meisje in kwestie.

Neem bijvoorbeeld de groepsverkrachting in Rotterdam, eerder in dit verslag besproken, wat gebaseerd was op een videoclip op de muziekzender MTV, waarin een gangbang werd vertoond. En het onderzoek op jong volwassenen tussen 18 -25 jaar waaruit bleek dat de man geen inlevingsgevoel meer met de vrouw vertoonde na het overmatig tonen van gewelddadige seks en verkrachtingen. Het was de uitslag van dit onderzoek dat mij nog het meest shockeerde. Het is schokkend dat de mannen begonnen te geloven dat de vrouw ‘genoot’ van haar verkrachting. De media draagt als vierde en zeer invloedrijke macht dus een behoorlijk grote verantwoordelijk.

Minder ernstige maar toch schadelijke uitkomsten waren ook dat wanneer een kind dat nog helemaal niet toe is aan seks, met seks geconfronteerd word, door middel van een film, reclame of televisie programma waarin seks voorkomt, hier een naar gevoel bij zal krijgen. Het kind zal seks als iets raars en iets dat vies is opvatten. Dit gevoel is te vergelijken met het gevoel dat men krijgt als men de ouders op seksuele activiteiten betrapt.

De uitkomsten van verschillende onderzoeken en de gebeurtenissen in de praktijk (de groepsverkrachting als voorbeeld besproken in dit verslag) spreken boekdelen; Kinderen worden beïnvloed door de overmatige hoeveelheid vertoonde seks in de media, of het nou gaat om de invloed op het gedrag, de kennis van seks, de houding of het gevoel. Naar mijn mening is het dus verantwoord als ouders goed te letten op wat de kinderen te zien krijgen, dit kan door middel van kijkwijzer. Kijkwijzer geeft aan voor welke leeftijd de vertoonde beelden geschikt zijn en of er seks, geweld of grove taal in voorkomt.

Ik vond het ook wel grappig dat ik mij kon plaatsen in de uitkomsten van verschillende onderzoeken. Zo voelde ik mij ook opgelaten als ik beelden te zien kreeg van vrijende mensen toen ik een jaar of tien was. En merk je dat dit gevoel van schaamte minder word, naarmate je ouder en vertrouwder met je eigen seksualiteit wordt.

Ik vind het, na mij in dit onderwerp te hebben verdiept, onverantwoord dat kinderen al zo vroeg met zoveel seks en bloot worden geconfronteerd als uit verschillende onderzoeken gebleken is wat hier de consequenties van kunnen zijn.