De gekroonde hoofden

ik heb de pracht
en praal gezien van
de gekroonde hoofden

de luister en élégance
waarmee zij zich
in het openbaar bewogen

levend in een protocol
dat met geld en macht
in stand wordt gehouden

hofdames en lakeien
als persoonlijke getrouwen
gebonden aan blauw bloed

maar heb ook de stamboeken
gelezen waarmee het adellijk vee
tot grotere rijkdom werd gedreven

vechten zuipen en hoereren
hebben zij nooit kunnen verleren
terwijl het volk alles moest ontberen

ons geweten is al lang gesust
wij betalen voor hun marionettenspel
aan de echte touwtjes trekken zij zelf wel