De Deense Dichter, The Danish Poet, schrijfopdracht

In het filmpje The danish Poet gaat het feitelijk over toevaliigheden die geen toevalligheden zijn, of wel? Waarom ontmoeten mensen elkaar en waar leiden gebeurtenissen toe? Welke 'toevaligheid' leidde tot de volgende gebeurtenis en welke ketting van 'toevalligheden' hebben tot jouw bestaan/geboorte geleid? Hoe zou het gelopen zijn als een van die gebeurtenissen niet had plaatsgevonden?

Schrijfopdracht: Bekijk het filmpje The Danish Poet en schrijf vervolgens een stukje proza over 'toevalligheden' in je eigen leven die geleid hebben tot feitelijke gebeurtenissen. Probeer een ketting van gebeurtenissen te beschrijven die elkaar opvolgen.
Lengte: vrij
Titel: vrij

Zet keywoorden/sleutelwoorden uit je tekst vet met sterretjes voor en achter het woord, op deze manier:

**keywoorden**