De bidder (haibun)
catacomb_dove.png

Zeven was ik en tussen de kattenkoppen zag ik opeens
de liefelijke Mirjam met donkere ogen die ongekende
diepten verborgen. Haar stem tinkelde als de pendule
thuis en sierlijker nog dan het paardje van mijn oom
stapte zij het schoolplein af.

Ik moest en zou haar mijn liefde verklaren maar hoe?
De bel rinkelde en de School met den Bijbel braakte
haar leerlingen uit. De tweede klas wrong zich door
de enge poort en ik drong naar haar toe en riep
in het tumult: ‘Wil je met mij gaan ?’
Zij keek mij niet begrijpend aan en keerde zich af.

de bidder
in de catacombe
hoort hij ook stilte?