De antipoden

ik heb je
niet gedroomd
wel met je gesproken
over dromen en leven om
hemel klaarheid te geven

daar waar bestaan
de tegenstelling scherpt
zal droom die proberen
te verzachten in een
uiterst subtiele benadering

rationele en emotionele
kanten zullen om voorrang
vragen omdat zij denken
dat de wereldse communicatie
hen meer zal schragen

de antipoden hard
en zacht hebben geen
recht van bestaan omdat
beide benaderingen geen
streep voor elkaar wijken

juist omdat zij
adepten zijn van
dezelfde stam waaruit ooit
het eerste leven in status
nascendi op aarde kwam