Dat dreuntje in herhaling

dat dreuntje in herhaling

hij zit alleen
zijn wereld heeft zich
naast hem neergelegd
geen theater meer
coulissen worden weggezet

hij ademt in een spiegel
die niet meer beslaat
zijn handen samen
om te voelen
dat hij nog bestaat

er is alleen die toon
dat dreuntje in herhaling
het wiegen van het ogenbik
adem halen is een schrik
omdat er even niemand is

wil melker
07/05/2009
www/wilmelkerrafels.deds.nl