d'un certain âge

ze had eenvoudige verlangens
de vraag was nu hoe die alsnog

ongeremd door
goede zeden en manieren

onbevreesd voor
maatschappelijke verdoeming

bevredigend
tot uitvoering te brengen

voordat ze
toch nog onverwacht

zou overlijden

h.