castratie

men hoede zich
voor een andere mening
dan de algemeen geldende

dat is niet meer dan
geestelijke onanie

lekker
maar verboden

op straffe van ontkloting
van de eigen opvatting

h.