Brandhout, duizend kilo gratis af te halen

Krantenbericht: gratis af te halen
1000 kilo brandhout voor in de open haard

Een bos, een woud
De bomen worden omgeslagen
Zagen, bijlen, ronkende
Machines en motoren
Ze komen en breken hout
Stapels splinters, ik droomde
Dat ik een boom was, mijn beenderen
Woonden in de aarde
Mijn hoofd reikte naar wolken
Ik zocht geen god, geen antwoorden
Geen liefde noch redding

Wat ik verlangde was licht
Hunkering naar zomer
Bewegen in de bries
Van het onbekende, vertrouwde
Niet weten, niet willen
Niet verwachten
Zaag, bijl, mens…

Lobke, schrijfopdracht: Brandhout