Boog voor applaus

boog voor applaus

hij sprak luid amicaal
maar zijn handen vertelden
een ander verhaal

zijn lichaam liet weten
hoe snel we zijn woorden
moesten vergeten

zijn ogen lieten emoties blijken
maar deden geen moeite
om naar ons te kijken

hij draafde maar door
merkte niet eens
dat hij onze aandacht verloor

boog voor applaus
zwaaide vertrekkend
zijn boodschap nietszeggend

wil melker
10/04/2009