Bomen en planten met een ziel, ware religie deel 6

Bomen en planten die geesten herbergen, het is van alle tijden. Vroege volkeren geloofden al dat bomen een geest bezaten, dit kon een heilige geest zijn of een kwaadaardige. In sommige culturen waren mensen juist bang van bomen omdat bomen kwaadaardige geesten zouden herbergen. Ook bosgeesten en bosgoden werden vereerd of gevreesd. Huwelijken werden vaak voltrokken onder bomen of takken. Iets afkloppen op hout is een overblijfsel van de bovennatuurlijke krachten die aan bomen werden toegeschreven. Ook de kerstboom en de meiboom hebben hun oorsprong in het vereren van bomen of planten. Ook nu zijn er nog culturen of stromingen waar mensen geloven in goddelijke of bovennatuurlijke krachten van bomen. Op zich is het niet eens zo vreemd als je er bij stilstaat dat ook bomen leven. Als een mens een levende ziel heeft, heeft een dier of boom dat dan wel of niet?

NF schrijfopdracht, deel 7, ware religie, deel 6. Anna Appels.