bewijs

voor het besturen van een auto
is een rijbewijs nodig

op straffe van op- en uitsluiting

een soortgelijke regeling
zou moeten gelden

voor het beoefenen van poëzie

h.