Bergen aanbidden, ware religie, deel 5

Ook bergen werden door oude volkeren al aanbeden, maar ook in huidige religies vind je deze aanbidding of verheiliging van bergen nog terug. In het oude testament van de Bijbel staat bijvoorbeeld dat God op de berg Sion woonde. De enorme hoogte van bergen, die dus dicht bij de hemel leken te komen omdat de wolken er vaak omheen zweefden, gaven mensen vermoedelijk de overtuiging dat (een god of) goden op een berg woonden. Ook werden eerst stapels stenen en heuvels vereerd, en mogelijk werden daarom vervolgens ook bergen vereerd.

NF4, ware religie, Anna Appels