Noordwijk - Apeldoorn - Auschwitz: Rebecca Opdenberg
dsc7863.jpg

Pas nu zijn de namen van alle omgekomen patiënten en verpleegsters van het Apeldoornsche Bosch bekend geworden. Het zijn er 1069. Allen zijn op 25 januari 1943 in Auschwitz vermoord, direct bij aankomst. Ze zijn in kuilen gegooid en verbrand.
De namen worden vandaag voorgelezen in de Prinsenhofschool in Apeldoorn.
De namen worden ook toegevoegd aan de lijst met namen in Yad Vashem, in Jeruzalem.

Monday, January 21th, 2013
Only now the names of all the deceased patients and nurses of the “Apeldoornsche Bosch” are be made known. They are 1069. All of them are murdered in Auschwitz, on January 25th 1943, immediately after they arrived. They were thrown in holes and burnt.
Today their names are read aloud in the Prinsenhofschool in Apeldoorn.
The names are also added on the list of names in Yad Vashem, Jerusalem.

Deze tekst heb ik met de foto hier gevonden:
http://edithklinkhamer.com/2012/04/13/monument-het-apeldoornsche-bosch/

Daar vind je nog meer over het monument, o.a. dat dit erop staat:

Nooit heb ik wat ons werd ontnomen
zo bitter, bitter liefgehad.

Uit 'Het Carillon' van Ida Gerhardt

Dit monument is er ook voor REBECCA OPDENBERG, een bewoner van de Willem van den Bergh Stichting in Noordwijk. We vermoedden dat zij naar Apeldoorn is overgebracht en dat is vandaag eindelijk bevestigd. Haar naam komt ook te staan op het monument voor twintig omgebrachte Joodse Noordwijkers. We komen nog duizend euro ongeveer tekort. Misschien lukt het om voldoende geld bijeen te brengen. Zie ons persbericht hieronder.

PERSBERICHT Noordwijk, 18 januari 2013

Gedenkteken joodse slachtoffers Noordwijk bijna gerealiseerd

In de afgelopen maanden hebben veel Noordwijkers en andere betrokken burgers uit de Duin & Bollenstreek financieel bijgedragen aan een respectabel initiatief: de oprichting van een gedenkteken voor de twintig joodse slachtoffers uit Noordwijk die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gedeporteerd en vermoord. Een aantal leden van de vereniging De Oude Dorpskern is actief bezig om hiervoor geld in te zamelen. Willem Baalbergen, Arend Dubbelaar, Wim Kleijn, Wim van der Lee, Geek Slats en Dorine Holman hebben het Comité Gedenkteken Joodse Slachtoffers gevormd en worden hierin van harte ondersteund door het bestuur van De Oude Dorpskern. Ze willen het gedenkteken plaatsen bij het oorlogsmonument aan de Oude Zeeweg/Rembrandtweg. Gedacht wordt aan een stijlvolle eenvoudige steen met daarop de namen van de gedeporteerde en vermoorde joodse Noordwijkers. De totale kosten zijn circa € 5.000. Tot op heden is zo’n € 4.000 opgehaald en rest dus nog een bedrag van € 1.000.

‘Het zou fijn zijn als we op korte termijn dat laatste deel ook kunnen binnenhalen. Want dan kunnen we het gedenkteken op 4 mei van dit jaar onthullen’, aldus Willem Baalbergen. ‘De aandacht voor het lot van onze joodse medeburgers in de Tweede Wereldoorlog neemt de laatste tijd gelukkig steeds meer toe. In veel steden en dorpen is al een monument ter nagedachtenis opgericht. In het boek ‘Noordwijk in de jaren 1940-1945’ van Geek Slats werd een hoofdstuk gewijd aan de Jodenvervolging, maar wat er toen in Noordwijk met de joden gebeurde is toch onvoldoende bekend'. 'De vermoorde dorpsgenoten hebben geen graf, en hun namen zijn nergens in het openbaar zichtbaar. We willen daar graag verandering in aanbrengen’, vult Wim van der Lee aan.

Drie bewoners van de toenmalige Willem van den Bergh Stichting (nu ’s Heeren Loo Zorggroep) werden bijvoorbeeld omgebracht: Rebecca Opdenberg, 37 jaar (Auschwitz), Robert Jacques Zodij, 18 jaar (Sobibor), Samuel van der Kloot, 10 jaar (Sobibor). We noemen deze keer ook het gezin Mendels: Jacob, 41 jaar. Leentje, 42 jaar en Mirjam, 1 jaar. Alle drie omgebracht in Auschwitz. Zij woonden in de Piet Heinstraat 39.

Wilt u ook dat er een Noordwijks gedenkteken komt? Stort dan uw bijdrage op het bankrekeningnummer van Vereniging De Oude Dorpskern: 1493.48.991 onder vermelding van ‘Gift Gedenkteken’. Kijk voor meer informatie op de website: www.deoudedorpskern.nl

LINKS: Rebecca Opdenberg: zie http://www.joodsmonument.nl/person/537561/nl Daaronder staat de eindelijk vandaag gepubliceerde lijst van Apeldoorn met eveneens haar naam. Lees Trouw vandaag voor een ooggetuigeverslag van de ontruiming en wat toen verder volgde…
Zie ook:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Het_Apeldoornsche_Bosch
http://historiek.net/woii/7748-slachtoffers-apeldoornsche-bosch-krijgen-een-naam