Anders wit

ik heb te lang
op de sleep
van je jurk gestaan

bijna onmerkbaar
trekt het je hoofd
iets naar beneden

waar wij eerder
trots waren vol
verliefde gebaren

brengen tijd
en bedachtzaamheid
dat vuur tot bedaren

worden obstakels
zichtbaar op paden
die er eerst niet waren

aanpassen en
gedogen houdt de
relatie niet lang open

gaan vrijheid en
eigen keuzes wringen in het
ondernemen van eigen dingen

ik heb stappen
terug gedaan zodat jij
weer rechtop kunt staan

ondanks je zelfverzekerde
blik bleef de afdruk op de
sleep net even anders wit