Als rondvliegend glas

chaos vlaagt heftig
in brekende takken
lopen emoties
huizenhoog op

in donkere luwte
ritselt vervaarlijk het blad
loerend op kansen
uitschietend in kracht

woorden snijden
als rondvliegend glas
verwonden geliefden
met een hysterisch gelach

nog is de storm
niet bedaard
maar goede medicatie
heeft ons de orkaan bespaard