Dit klein bagatel

jij hebt
je neergezet
wij met ander
licht je schaduw
afgedekt om dat
haar werkelijkheid
maar een duidelijke
dimensie kent

waar jij goed
uitgelicht weer
feestelijk figureert
zou dit klein
bagatel anderen
nog mateloos
kunnen storen in
afgeleid worden

waar licht
de aandacht
centreert verliest
alert zijn scherpte
in donker zonder
contrast dat dus
niet meer in
het heden past