Kosmos (nav de Deense dichter)

Toen meneer van Herwaarden, woonachtig te Wanneperveen, bus 39 miste en op de 54 stapte, redde hij de wereld. Kosmisch gezien mag dat van weinig waarde worden geacht, maar op meer persoonlijk niveau is dat toch niet van belang ontbloot.
Kortom, het leven is onderhevig aan toeval. Dat begint al bij de spermatozoïden. De wetenschap leert ons dat er per sexueel treffen 5 millioen spermannetjes doende zijn om één eitje te bereiken. Als Mevrouw Buonaparte te Corsica direct na de geslachtsdaad even een plasje was gaan maken, had zij in plaats van een generaal wellicht een boerenknecht gebaard, zonder pretenties en geldingsdrang. Ik bedoel maar.

Terug naar meneer van Herwaarden. Hoe kwam het dat hij de bus miste. Hij had zich verslapen (hij was ongehuwd en werd dus niet gewekt) maar wilde toch het ontbijt nuttigen. Alleen, de boter was nog even zoek. Zo ontstond een tijdsvertraging van enige seconden, die cruciaal werd voor het voortbestaan van de aarde. En wellicht ook voor dat van het universum, maar daarover later.

Hijgend zag meneer van Herwaarden bus 39 uit het zicht verdwijnen. Daarmee werd een treffen vermeden met een heer met ochtendhumeur. Ware dat wel voorgevallen, dan had dat de functie gehad van bliksemafleider voor de betrokken heer en had hij zijn agressie al bot gevierd op meneer van Herwaarden, voordat hij in een vergadering tekeer kon gaan tegen zijn personeel. Hij zou dan te maken hebben gekregen met een gefrustreerde ondergeschikte, die het allemaal niet meer nam en zichzelf had beloofd zijn agressieve superieur dan ter plaatse om te brengen.
Daarmee zou de firma ter ziele zijn gegaan, de markt ontwricht, en zou in het kielzog daarvan een economische crisis zijn ontstaan en zou de wereldbevolking zijn gedecimeerd. Volgens sommigen een gunstig bijeffect, maar met onoverzienbare consequenties, mondiaal en wellicht ook universeel. Uiteindelijk zou dan namelijk een Mars-expeditie wegens gebrek aan financiële middelen niet zijn doorgegaan en was het mogelijk bestaan van leven aldaar (en dus ook verderop) aan onze waarneming voorbij gegaan.

Dat zou dus gebeurd zijn, als meneer van Herwaarden bus 39 wel had gehaald.

hendrik